Basic Information
Overview

Hurda ticareti yapan firma Türkiye ve Avrupa ülkelerinden ithal edip iç piyasada satmaktadır. Aylık ortalama 100 mton hurda toplama kapasitesi vardır.

Germany

Scrap Yards

     
About