Basic Information
Overview

The company buys billets from Ukraine and sells rebars in domestic market. Firma dökümhanesinde kütük alıp inşaar demiri çekmektedir. Ukraynadan alıp iç pazarda satıyor.

United Arab Emirates

Iron Foundry / Castings

     
About