Basic Information
Overview

Hurda ticareti yapan firmanın aylık tonaj ortalaması 300 tondur.

Turkey

Scrap Yards

     
About